Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
vàng
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • or
  • Nhẫn vàng
   une bague en or
  • Tấm lòng vàng
   un coeur d'or
  • Đáng giá nghìn vàng
   valoir son pesant d'or
  • Đắt như vàng
   au poids de l'or
 • papier votif doré
  • chứa vàng ; có vàng
   aurifère
  • hàn vàng
   aurifier (une dent)
  • lớp mạ vàng
   dorure
  • mạ vàng ; thếp vàng
   dorer
  • mỏ vàng
   placer
  • nghề đãi vàng
   orpaillage
  • thợ đãi vàng
   orpailleur
  • thợ mạ vàng
   doreur
  • tuổi vàng
   titre de l'or
 • jaune
  • Màu vàng
   couleur jaune
  • Sốt vàng (y học)
   fièvre jaune
  • Chủng tộc da vàng
   race jaune
  • Công đoàn vàng
   syndicat jaune
  • Nước da vàng như nghệ
   être jaune comme cire
 • qui a jauni
  • Lá vàng
   feuilles qui ont jauni
  • vàng vàng
   (redoublement; sens atténué) jaunâtre
Related search result for "vàng"
Comments and discussion on the word "vàng"