Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
welcome
/'welk m/
Jump to user comments
tính từ
 • được tiếp đ i ân cần, được hoan nghênh
  • a welcome guest
   một người khách được tiếp đ i ân cần
  • to make someone welcome
   đón tiếp ai ân cần; làm cho ai thấy mình là khách được hoan nghênh
  • to be welcome
   cứ tự nhiên, cứ việc dùng, được tự do
  • you are welcome to my bicycle
   anh cứ việc dùng xe đạp của tôi
  • you are welcome to go with them or to stay at home
   anh muốn đi với họ hay ở nhà cũng được, xin cứ tự
 • hay, dễ chịu, thú vị
  • a welcome change
   sự thay đổi dễ chịu
  • welcome news
   tin hay, tin vui
  • to be most welcome
   đến đúng lúc
IDIOMS
 • you are welcome
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) không dám, có gì đâu (nói để đáp lại lời cm n)
thán từ
 • hoan nghênh!
  • Welcome to Vietnam!
   hoanh nghênh các bạn đến thăm Việt nam!
danh từ
 • sự được tiếp đ i ân cần, sự đón tiếp ân cần; sự hoan nghênh
  • to receive a warm welcome
   được đón tiếp niềm nở
  • to meet with a cold welcome
   được đón tiếp một cách lạnh nhạt
  • to wear out (outstay) one's welcome
   ở chi lâu đến nỗi người ta không muốn tiếp nữa
  • to bid someone welcome
   chào mừng ai
ngoại động từ
 • đón tiếp ân cần; hoan nghênh
  • to welcome a friend home
   đón tiếp ân cần một người bạn ở nhà mình, hoan nghênh một người bạn đi xa mới
  • to welcome a suggestion
   hoan nghênh một lời gợi ý
Related words
Related search result for "welcome"
Comments and discussion on the word "welcome"