Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
whistle
/'wisl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự huýt sáo; sự huýt còi; sự thổi còi; tiếng huýt gió; tiếng còi
 • tiếng hót (chim); tiếng rít (gió); tiếng réo (đạn)
 • tiếng còi hiệu
 • cái còi
 • (thông tục) cổ, cuống họng
nội động từ
 • huýt sáo; huýt còi, thổi còi
 • hót (chim); rít (gió); réo (đạn)
ngoại động từ
 • huýt sáo; huýt gió gọi
  • to whistle a song
   huýt sáo một bài hát
  • to whistle a dog
   huýt gió gọi chó
IDIOMS
 • to whistle for
  • huýt gió để gọi
 • to whistle past
  • vèo qua (đạn)
 • to shistle someone down the wind
  • bỏ ri người nào
 • you can whistle for it
  • thôi không mong gì được đâu
Related words
Related search result for "whistle"
Comments and discussion on the word "whistle"