Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
écarter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tách ra xa, xoạc ra, xòe ra
  • écarter les jambes
   xoạc cẳng
  • écarter les doigts
   xòe ngón tay
 • giãn
  • écarter la foule
   giãn đám đông
 • để xa ra, dịch ra xa
  • écarter un armoire
   dịch cái tủ ra xa
 • cách ly
  • écarter un malade
   cách ly người bệnh
 • xua đuổi, gạt bỏ, loại
  • écarter les soupcons
   xua đuổi nghi kỵ
  • écarter une question oiseuse
   gạt bỏ một vấn đề vô ích
  • écarter un adversaire
   loại một địch thủ
 • làm lạc hướng, làm sai đường
  • écarter quelqu'un du droit chemin
   làm cho người nào đi sai đường
nội động từ
 • né tránh (trong trò đua bò)
ngoại động từ
 • (đánh bài) (đánh cờ) chui một hoặc một vài con bài
Related search result for "écarter"
Comments and discussion on the word "écarter"