Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
épouser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lấy (ai làm vợ, làm chồng), kết hôn với
  • épouser une étrangère
   kết hôn với một phụ nữ nước ngoài
 • vừa vặn, khít với, sít với
  • Costume qui épouse sa taille
   bộ quần áo khít với thân hình nó
  • route qui épouse le cours sinueux de la rivière
   con đường theo sít dòng ngoằn ngoèo của con sông
 • nhiệt tình theo
  • épouser les opinions d'un ami
   nhiệt tình theo ý kiến của bạn
Related search result for "épouser"
Comments and discussion on the word "épouser"