Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
incertain
Jump to user comments
tính từ
 • không chắc chắn, không chắc, bấp bênh
  • Succès incertain
   sự thành công không chắc chắn
  • Temps incertain
   tiết trời thay đổi thất thường
 • không rõ, lờ mờ
  • L'aube incertaine
   rạng đông lờ mờ
 • không nhất quyết, lưỡng lự
  • Être incertain de ce qu'on doit faire
   không nhất quyết về việc phải làm
danh từ giống đực
 • cái không chắc chắn, cái không chắc
 • (kinh tế) tài chánh giá ngoại tệ (tính bằng frăng)
Related search result for "incertain"
Comments and discussion on the word "incertain"