Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
affecté
Jump to user comments
tính từ
 • giả vờ, giả đò
  • Une douleur affectée
   sự đau đớn giả vờ
 • kiểu cách, không tự nhiên
  • Style affecté
   lời văn kiểu cách
  • Attitude affectée
   thái độ không tự nhiên
Related words
Related search result for "affecté"
Comments and discussion on the word "affecté"