Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
douteux
Jump to user comments
tính từ
 • đáng ngờ, không chắc
  • Date douteuse
   ngày tháng không chắc
  • Allié douteux
   đồng minh đáng ngờ
  • Mains douteuses
   những bàn tay đáng ngờ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chần chừ, lưỡng lự
  • Douteux en son choix
   lưỡng lự trong sự lựa chọn
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sợ sệt, lo lắng, nhút nhát
  • Un lièvre douteux
   một con thỏ rừng nhút nhát
Related search result for "douteux"
Comments and discussion on the word "douteux"