Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
doux
Jump to user comments
tính từ
 • dịu ngọt, ngọt
  • Doux comme le miel
   dịu ngọt như mật
  • Eau douce
   nước ngọt
 • nhạt, không mặn
  • Sauce un peu douce
   nước xốt hơi nhạt
 • êm, dịu, êm dịu
  • Doux parfum
   mùi thơm dịu
  • Lumière douce
   ánh sáng êm dịu
  • Vent doux
   làn gió dịu
  • Doux au toucher
   sờ thấy dịu tay
  • Doux sommeil
   giấc ngủ êm dịu
 • hiền lành, dịu dàng, ôn hòa
  • Caractère doux
   tính nết hiền lành
  • Paroles douces
   lời nói dịu dàng
  • Climat doux
   khí hậu ôn hòa
 • nhẹ, vừa phải, thoai thoải (đường dốc)
  • Châtiment trop doux
   hình phạt quá nhẹ
  • Prix doux
   giá vừa phải
  • Pente douce
   dốc thoai thoải
 • (kỹ thuật) mềm
  • Fer doux
   sắt mềm
 • faire les yeux doux+ liếc mắt đưa tình
  • se la couler douce
   xem couler
phó từ
 • (Filer doux) (thân mật) vâng lời, ngoan ngoãn; phục tùng
  • tout doux !
   nhẹ chứ!, khoan khoan!
danh từ giống đực
 • cái êm dịu
 • giọng êm dịu
 • người hiền lành
  • il va voir sa douce
   (thân mật) nó đi thăm em (người yêu hoặc vợ chưa cưới)
Related search result for "doux"
Comments and discussion on the word "doux"