Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
soumission
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự phục tùng, sự đầu hàng
  • Soumission aux lois
   sự phục tùng pháp luật
  • La soumission de l'armée ennemie
   sự đầu hàng của quân đội địch
 • sự vâng lời
  • La soumission filiale
   sự vâng lời của con cái
 • giấy nhận thầu
Related search result for "soumission"
Comments and discussion on the word "soumission"