Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fidèle
Jump to user comments
tính từ
 • trung thành; chung thủy
  • Un ami fidèle
   người bạn trung thành
  • Un mari fidèle
   người chồng chung thủy
  • Fidèle à ses promesses
   trung thành với lời hứa
 • trung thực, đúng sự thật, chính xác
  • Historien fidèle
   nhà viết sử trung thực
  • Récit fidèle
   chuyện kể đúng sự thật
  • Mémoire fidèle
   trí nhớ chính xác
  • Traduction fidèle
   bản dịch sát
 • chắc chắn
  • Guide fidèle
   người dẫn đường chắn chắc
 • (kỹ thuật) tin, có độ tin cao
 • (từ cũ, nghĩa cũ) có tín ngưỡng
  • Le peuple fidèle
   dân có tín ngưỡng
danh từ giống đực
 • người trung thành
  • Les fidèles du gouvernement
   những người trung thành với chính phủ
 • khách hàng quen thuộc
 • tín đồ
  • Des fidèle qui font le pèlerinage
   những tín đồ đi hành hương
Related search result for "fidèle"
Comments and discussion on the word "fidèle"