Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quảng Hoà
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía đông tỉnh Cao Bằng. Diện tích 581km2. Số dân 84.200 (1997), gồm các dân tộc: Nùng, Tày, Hoa, H'mông, Kinh. Địa hình phần lớn đồi cacxtơ xâm thực đá vôi, xen kẽ các thung lũng. Sông Bắc Vọng, Bằng Giang chạy qua. Có đường biên giới với Trung Quốc ở phía đông. Quốc lộ 4A chạy qua. Huyện thành lập từ 6-3-1967, do hợp nhất 2 huyện Phục Hoà với Quảng Hoà, gồm 1 thị trấn (Quảng Yên) huyện lị, 24 xã
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Quảng Trạch (Quảng Bình), h. Quảng Xương (Thanh Hoá)
Related search result for "Quảng Hoà"
Comments and discussion on the word "Quảng Hoà"