Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thanh Ba
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (huyện) Huyện ở phía tây bắc tỉnh Phú Thọ. Diện tích 184km2. Số dân 118.500 (1997), gồm các dân tộc: Dao, Kinh, Cao Lan. Địa hình đồi thấp, dốc từ tây bắc xuống đông nam. Sông Hồng chảy qua. Đường sắt Lào Cai-Hà Nội, quốc lộ 70 chạy qua. Huyện có từ xưa thuộc phủ Lâm Thao, sau đó là tỉnh Phú Thọ, từ 5-7-1977 hợp nhất với 2 huyện Hạ Hoà và Đoan Hùng thành huyện Sông Lô, từ 22-12-1980 chia huyện Sông Lô thuộc huyện Thanh Hoà, từ 7-10-1995 chia huyện Thanh Hoà trở lại tên cũ thuộc tỉnh Vĩnh Phú (1968-1996), từ 6-11-1996 thuộc tỉnh Phú Thọ, gồm 1 thị trấn (Thanh Ba) huyện lị, 25 xã
  • (thị trấn) h. Thanh Ba, t. Phú Thọ
Related search result for "Thanh Ba"
Comments and discussion on the word "Thanh Ba"