Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Nhật Duật
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1253 - Tức Mặc, Thiên Trường, Nam Định - 1330) Danh tướng thời Trần, con thứ 6 của vua Trần Thái Tông. Trần Nhật Duật học rộng biết nhiều, am hiểu phong tục tập quán và biết nhiều thứ tiếng của các dân tộc trong và ngoài nước. ông soạn thảo văn thư triều đình ở các thời: Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông và Hiến Tông. Được nhà Trần phong Thái uý quốc công và Tá thánh thái sư, đến 1329 được phong Đại vương. Trần Nhật Duật còn là nhà văn, nhà soạn nhạc. Tác giả sách Lĩnh Nam dật sử
Related search result for "Trần Nhật Duật"
Comments and discussion on the word "Trần Nhật Duật"