Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Vĩnh Ninh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (phường) tp. Huế, t. Thừa Thiên-Huế
  • (xã) tên gọi các xã thuộc h. Quảng Ninh (Quảng Bình), h. Vĩnh Lộc (Thanh Hoá), h. Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
Related search result for "Vĩnh Ninh"
Comments and discussion on the word "Vĩnh Ninh"