Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
adhérent
Jump to user comments
tính từ
 • dính chặt vào; dính
  • Branche adhérente au tronc
   cành dính chặt vào thân cây
  • Colle adhérente
   hồ dính
  • Ovaire adhérent
   (thực vật học) bầu dính (vào đài)
 • bám chặt, chằm chằm
  • Regard adhérent
   cái nhìn chằm chằm
danh từ
 • hội viên; đảng viên
  • Carte d'adhérent
   thẻ hội viên, thẻ đảng viên
Related search result for "adhérent"
Comments and discussion on the word "adhérent"