Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
appareil
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • bộ máy, bộ
  • L'appareil d'état
   bộ máy nhà nước
  • Appareil policier d'un gouvernement
   bộ máy cảnh sát của một chính phủ
  • Appareil digestif
   (giải phẫu) bộ tiêu hóa
  • Appareil urogénital
   bộ niệu sinh dục
 • máy
  • Appareil photographique
   máy ảnh
  • Les organes d'un appareil
   các bộ phận của một cái máy
  • Appareils ménagers
   máy gia dụng
  • Appareil de radio, appareil de télévision
   máy truyền thanh, máy truyền hình
  • Appareil de radioguidage
   thiết bị điều hướng vô tuyến
  • Appareil de reproduction
   thiết bị in sao
  • Appareil de télécommande
   thiết bị điều khiển từ xa
  • Appareil de sauvetage
   thiết bị cứu nạn
  • Appareil téléphonique
   máy điện thoại
  • Qui est à l'appareil?
   ai ở đầu kia máy nói đấy?
 • (hàng không) máy bay
  • Un appareil de transport
   máy bay vận tải
  • L'appareil décolle
   máy bay cất cánh
 • dụng cụ thể dục
  • Appareil de gymnastique
   dụng cụ thể dục
  • Faire des exercices aux appareils
   tập thể dục dụng cụ
 • (y học) đồ băng bó
 • (kiến trúc) cách bố trí đá xây; kích thước (cỡ) đá xây
  • Pierre de petit appareil
   đá xây cỡ nhỏ
  • dans le plus simple appareil
   trần truồng
Related search result for "appareil"
Comments and discussion on the word "appareil"