Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
apposer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • áp vào, đặt vào, dán vào, đóng vào
  • Apposer une affiche sur un mur
   dán áp phích vào tường
  • Apposer un cachet
   đóng dấu
  • Apposer des scellés
   niêm phong
  • Apposer sa signature au bas d'une page
   ký vào cuối một trang giấy
  • Apposer une clause à un contrat
   thêm một điều khoản vào một hợp đồng
Related search result for "apposer"
Comments and discussion on the word "apposer"