Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
ardent
Jump to user comments
tính từ
 • cháy rực
  • Feu ardent
   lửa cháy rực
  • Des yeux ardents de colère
   đôi mắt rực lên vì giận dữ
 • nóng rát
  • Soleil ardent
   nắng rát
 • dữ dội
  • Fièvre ardente
   cơn sốt dữ dội
  • Soif ardente
   khát khô cổ
  • Lutte ardente
   cuộc đấu tranh gay gắt
 • nồng nhiệt, khát khao
  • Désir ardent
   sự mong muốn khát khao
 • hăng say
  • Ardent à l'étude
   hăng say học tập
 • hung hăng
  • Cheval ardent
   ngựa hung hăng
 • chói (màu)
  • Adoucir des tons trop ardents
   (hội họa) tô dịu bớt những sắc quá chói
 • (có) màu lửa; (có) màu hoe
  • Une barbe ardente
   bộ râu màu hoe
  • chapelle ardente
   xem chapelle
  • être sur des charbons ardents
   rất lo âu và sốt ruột
  • mal des ardents
   thói cãi bướng
danh từ giống đực (số nhiều)
 • ma trơi
Related search result for "ardent"
Comments and discussion on the word "ardent"