Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
asylum
/ə'sailəm/
Jump to user comments
danh từ
 • viện cứu tế
  • orphan asylum
   viện cứu tế trẻ mồ côi
  • asylum for the aged
   viện an dưỡng cho người già
 • nhà thương điên, bệnh viện tinh thần kinh ((cũng) clunatic asylum)
 • nơi trú ẩn, nơi ẩn náu; nơi nương náu
  • to offord asylum to someone
   cho ai nương náu
Related search result for "asylum"
Comments and discussion on the word "asylum"