Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sanctuary
/'sæɳktjuəri/
Jump to user comments
danh từ
 • nơi tôn nghiêm (nhà thờ, chùa chiền)
 • nơi bí ẩn, chỗ thầm kín
  • the sanctuary of the heart
   nơi bí ẩn trong lòng
 • nơi trú ẩn, nơi trốn tránh, nơi cư trú
  • to take (seek) sanctuary
   tìn nơi ẩn tránh
  • to violate (break) sanctuary
   bắt bớ (hành hung) (ai) ở nơi trú ẩn
  • rights of sanctuary
   quyền bảo hộ, quyền cho cư trú
 • khu bảo tồn chim muông thú rừng
Related words
Comments and discussion on the word "sanctuary"