Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
carrière
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • nghề
  • Choisir une carrière
   chọn nghề
 • (văn học) đường, con đường
  • La carrière de la vertu
   con đường đạo đức
  • Au bout de sa carrière
   đến cuối cuộc đời
 • (quân sự) bãi tập cưỡi ngựa
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trường đua xe ngựa
  • donner carrière (libre carrière) à
   để cho tha hồ
  • faire carrière
   thành công trong nghề
  • la carrière
   nghề ngoại giao
danh từ giống cái
 • công trường đá
Related search result for "carrière"
Comments and discussion on the word "carrière"