Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
comédie
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • hài kịch, kịch vui
 • (nghĩa bóng) trò hề
  • Ce n'est qu'une comédie
   đó chỉ là trò hề
  • Cessez votre comédie
   thôi đừng giở trò hề đó ra nữa
  • Secret de comédie
   bí mật trò hề
  • jouer la comédie
   đóng kịch (nghĩa đen) nghĩa bóng
Related search result for "comédie"
Comments and discussion on the word "comédie"