Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
connaître
Jump to user comments
ngoại động từ
 • biết
  • Connaître l'adresse de quelqu'un
   biết địa chỉ của ai
  • Connaître un géographe
   biết một nhà địa lý
  • Connaître le français
   biết tiếng Pháp
  • Connaître le monde
   biết đời
  • Avoir connu la misère
   đã biết thế nào là nghèo khổ
  • Ne connaître que son intérêt
   chỉ biết quyền lợi của mình
  • Sans toi, nul chapitre de ma carrière n'aurait pu connaître le succès
   thiếu em, đường sự nghiệp của tôi khó ghi được bước thành công nào
  • A l'oeuvre on connaît l'artisan
   nhìn việc biết người
 • (kinh thánh) (Connaître une femme) ăn nằm với một người đàn bà
 • se faire connaître+ tự giới thiệu+ nổi danh
nội động từ
 • có thẩm quyền xét xử
  • Ce tribunal ne connaît pas des causes civiles
   tòa án này không có thẩm quyền xét xử dân sự
Related search result for "connaître"
Comments and discussion on the word "connaître"