Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
coordinated
Jump to user comments
Adjective
 • hòa hợp, phù hợp
  • Curtains and walls were color coordinated.
   Rèm cửa và tường hòa hợp với nhau về màu sắc.
 • khéo léo trong việc sử dụng nhiều hơn một vận động cơ
 • hoạt động như một thể thống nhất
  • a coordinated program
   một chương trình hợp tác
Related words
Related search result for "coordinated"
Comments and discussion on the word "coordinated"