Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
damné
Jump to user comments
tính từ
 • bị đày địa ngục
 • (thân mật) đáng ghét, chết tiệt
  • Cette damnée voiture
   cái xe chết tiệt ấy
  • être l'âme damnée de quelqu'un
   (thân mật) nhắm mắt theo ai
danh từ giống đực
 • kẻ sa địa ngục
 • đồ chết tiệt
  • Se conduire comme un damné
   cư xử như một thằng chết tiệt
 • người đau khổ
  • Les damnés de la terre
   những người đau khổ ở trái đất này
Related words
Related search result for "damné"
Comments and discussion on the word "damné"