Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
doublé
Jump to user comments
tính từ
 • kiêm, lại là
  • Un savant doublé d'un artiste
   nhà bác học kiêm nhà nghệ sĩ
 • dán đôi
  • Verre doublé
   thủy tinh dán đôi
 • bọc
  • Cuivre doublé d'or
   đồng bọc vàng
 • có lót
  • Veste doublée
   áo có lót
 • (điện ảnh) đã lồng tiếng (phim)
danh từ giống đực
 • đồ bọc vàng, đồ bọc bạc
 • đồ dán đôi
  • Doublé de papier
   giấy dán đôi
  • faire un doublé
   (săn bắn) bắn hai phát liền được hai con
Related search result for "doublé"
Comments and discussion on the word "doublé"