Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fortuné
Jump to user comments
tính từ
 • giàu có
  • Famille fortunée
   gia đình giàu có
 • (văn học) may mắn, có hạnh phúc
  • Peuple fortuné
   dân tộc có hạnh phúc
Related words
Related search result for "fortuné"
Comments and discussion on the word "fortuné"