Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fraîcheur
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự mát mẻ; trời mát
  • La fraîcheur de l'eau
   nước mát mẻ
  • La fraîcheur du soir
   trời chiều mát mẻ
 • sự tươi
  • La fraîcheur du poisson
   cá tươi
 • vẻ tươi, vẻ tươi tỉnh, vẻ tươi tắn
  • La fraîcheur des fleurs
   vẻ tươi của hoa
  • La fraîcheur du visage
   sắc mặt tươi tỉnh
  • La fraîcheur des impressions
   ấn tượng tươi tắn
 • sự mới mẻ
  • Fraicheur du souvenir
   kỷ niệm mới mẻ
 • tính trong trắng
  • La fraîcheur d'un premier amour
   tính trong trắng của mối tình đầu
Related words
Related search result for "fraîcheur"
Comments and discussion on the word "fraîcheur"