Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
friper
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm nhàu, làm nhăn nheo
  • Friper une robe
   làm nhàu cái áo dài
  • Paupières fripées
   mí mắt nhăn nheo
 • nuốt ừng ực (người háu ăn)
 • ăn cắp
Related search result for "friper"
Comments and discussion on the word "friper"