Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gracieux
Jump to user comments
tính từ
 • ân cần, niềm nở
  • Accueil gracieux
   sự tiếp đón ân cần
 • không lấy tiền, cho không
  • Donner quelque chose à titre gracieux
   cho không cái gì
 • duyên dáng, yêu kiều
  • Visage gracieux
   khuôn mặt duyên dáng
danh từ giống đực
 • cái duyên dáng, vẻ duyên dáng
Related search result for "gracieux"
Comments and discussion on the word "gracieux"