Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
litanie
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (thân mật) chuỗi dài, chuỗi lải nhải
  • Une litanie de réclamations
   một chuỗi dài những yêu sách
  • C'est toujours la même litanie
   vẫn cứ lải nhải thế đấy
 • (số nhiều) kinh cầu nguyện
Related search result for "litanie"
Comments and discussion on the word "litanie"