Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
méditer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ngẫm nghĩ về
  • Méditer un sujet
   ngẫm nghĩ về một đề tài
 • trù tính
  • Méditer un voyage
   trù tính cuộc hành trình
nội động từ
 • ngẫm nghĩ, trầm ngâm, trầm tư mặc tưởng
  • Méditer sur une question
   ngẫm nghĩ về một vấn đề
Related search result for "méditer"
Comments and discussion on the word "méditer"