Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pénétré
Jump to user comments
tính từ
 • thấm
  • Pénétré de pluie
   thấm nước mưa
 • tin chắc, tự tin
  • Parler d'un ton pénétré
   nói với giọng tự tin
  • Pénétré de soi-même
   đầy tự tin
Related search result for "pénétré"
Comments and discussion on the word "pénétré"