Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pénétrer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thấm vào, xuyên, thấu
  • Pluie qui pénètre les vêtements
   mưa thấm vào quần áo
  • Le coup a pénétré les poumons
   cú thấu đến phổi
  • Froid qui pénètre la chair
   rét thấu thịt
 • (nghĩa bóng) thông suốt, hiểu thấu
  • Pénétrer les secrets de la nature
   thông suốt bí mật của tự nhiên
  • Pénétrer les intentions de quelqu'un
   hiểu thấu ý đồ của ai
 • (nghĩa bóng) làm cho thấm thía, làm mủi lòng
  • Sa douleur me pénètre le coeur
   sự đau xót của nó làm tôi mủi lòng
nội động từ
 • vào
  • Pénétrer dans la maison
   vào nhà
 • thấm vào
  • Pénétrer dans le sang
   thấm vào máu
 • hiểu thấu
  • Pénétrer dans les secrets de la nature
   hiểu thấu những bí mật của tự nhiên
Related search result for "pénétrer"
Comments and discussion on the word "pénétrer"