Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
parité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự ngang nhau
  • Parité entre les salaires masculins et féminins
   sự ngang nhau giữa tiền lương công nhân nam và nữ
 • sự đối chiếu so sánh
 • (kinh tế) sự đồng giá, sự ngang giá
 • (toán học) tính chẵn
  • La parité d'un nombre
   tính chẵn của một số
Related words
Related search result for "parité"
Comments and discussion on the word "parité"