Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
partie
Jump to user comments
tính từ giống cái
 • xem parti
danh từ giống cái
 • phần, bộ phận
  • Les parties du corps
   các bộ phận của cơ thể
 • chuyên môn, ngành
  • Être très fort dans sa partie
   rất giỏi trong chuyên môn của mình
 • cuộc (chơi, đấu)
  • Partie de chasse
   cuộc đi săn
  • La partie n'est pas égale
   cuộc đấu không cân sức
  • Abandonner la partie
   bỏ cuộc
 • (thể dục thể thao; (đánh bài), (đánh cờ)) ván, hội; hiệp
 • bên
  • Les parties en litige
   các bên tranh chấp
 • (âm nhạc) bè
 • (số nhiều, (thông tục)) cơ quan sinh dục
  • avoir affaire à forte partie
   gặp một đối thủ mạnh
  • en partie
   một phần
  • faire partie de
   ở trong số những; thuộc về
  • faire partie nulle
   hòa, không được không thua
  • gagner la partie
   được
  • partie d'honneur
   ván quyết định, hiệp quyết định
  • partie fine
   xem fin
  • parties du discours
   xem discours
  • parties honteuses
   xem honteux
  • parties naturelles
   xem naturel
  • parties nobles
   xem noble
  • perdre la partie
   thua
  • prendre à partie
   buộc tội, đổ trách nhiệm cho
Related words
Related search result for "partie"
Comments and discussion on the word "partie"