Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
poème
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • bài thơ, bài ca
  • Poème à forme libre
   bài thơ thể tự do
  • Que ta vie soit un beau poème
   (nghĩa bóng) chúc cho đời anh là cả một bài thơ đẹp
  • c'est tout un poème
   (thân mật) thật là kỳ lạ; không sao tả xiết
  • poème symphonique
   (âm nhạc) thơ giao hưởng
Related search result for "poème"
Comments and discussion on the word "poème"