Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pomme
Jump to user comments
{{quả táo}}
danh từ giống cái
 • quả táo tây
 • quả táo (vật hình quả táo)
  • Pomme d'une canne
   qủa táo đầu gậy
 • lõi bắp (của cải bắp); ngọn cuộn lại (của rau diếp)
  • aux pommes
   (thân mật) tốt lắm; tuyệt
  • la pomme de Newton
   điều tầm thường mà tác dụng lớn
  • ma pomme
   (thông tục) tôi
  • pomme d'Adam
   (giải phẫu) trái cổ
  • pomme d'amour
   (tiếng địa phương) cà chua
  • pomme d'arrosoir
   hương sen thùng tưới
  • pomme de discorde
   xem discorde
  • pomme de pin
   nón thông
  • sa pomme
   (thông tục) nó
  • tomber dans les pommes
   (thông tục) ngất đi
danh từ giống cái
 • như pomme de terre
  • Un bifteck aux pommes
   một đĩa bít tết khoai tây
Related search result for "pomme"
Comments and discussion on the word "pomme"