Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
quêteur
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • người đi quyên
 • (văn học) người xin xỏ, người săn đón
  • Quêteur de louanges
   người săn đón lời khen
 • (săn bắn) chó dò mồi
  • moine quêteur
   thầy tu đi quyên
Related search result for "quêteur"
Comments and discussion on the word "quêteur"