Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
recharger
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lại chất lên, chất thêm
  • Recharger un camion
   lại chất đồ lên xe tải
 • nạp lại
  • Recharger son fusil
   nạp lại khẩu súng
  • Recharger son appareil photographique
   nạp lại phim vào máy ảnh
 • rải đá lại (cho mặt đường cao thêm)
  • Recharger une route
   rải đá lại một con đường
 • (từ cũ; nghiã cũ) tấn công lần nữa
Related search result for "recharger"
Comments and discussion on the word "recharger"