Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
retiré
Jump to user comments
tính từ
 • hẻo lánh
  • Lieu retiré
   nơi hẻo lánh
 • ẩn dật
  • Vivre retiré
   sống ẩn dật
 • không hoạt động nữa, không kinh doanh nữa
  • Marchand retiré
   nhà buôn không kinh doanh nữa
Related search result for "retiré"
Comments and discussion on the word "retiré"