Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
retirer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • rút, rút lại
  • On lui a retiré son permis
   người ta đã rút giấy phép của anh ta
  • retirer sa main
   rút tay lại
  • tendre l'appât, puis le retirer
   đưa mồi ra rồi rút lại
  • retirer une plainte
   rút đơn kiện
  • retirer une parole injurieuse
   rút lại một lời nhục mạ
 • lấy ra, kéo ra
  • Retirer une balle d'une plaie
   lấy viên đạn ở vết thương ra
  • retirer un noyé de l'eau
   kéo một người chết đuối ở dưới nước lên
 • rút về
  • Retirer un enfant de l'école
   rút em bé ở trường về
  • retirer l'argent de la banque
   rút tiền ở ngân hàng về
 • lấy đi, rút bỏ
  • retirer une arme à un enfant
   lấy một khí giới ở em bé đi
  • retirer sa confiance à quelqu'un
   rút bỏ lòng tin đối với ai, không tin ai nữa
 • cởi ra, bỏ ra
  • Retirer son manteau
   cởi áo khoác ra
  • retirer ses lunettes
   bỏ kính ra
 • (nghĩa bóng) rút ra được
  • Il en retira beaucoup de profit
   từ việc đó nó rút ra được nhiều lợi
 • bắn lại
  • Retirer quelques coups de feu
   bắn lại mấy phát súng
 • in lại
Related search result for "retirer"
Comments and discussion on the word "retirer"