Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
séjour
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự trở lại, sự lưu lại
  • Faire un séjour à la campagne
   lưu lại ở nông thôn
 • nơi ở lại, nơi nghỉ
  • Un séjour délicieux
   một nơi nghỉ thú vị
 • (luật học, pháp lý) sự cư trú
  • Interdiction de séjour
   sự cấm cư trú
 • viết tắt của salle de séjour (xem ở sau)
  • céleste séjour; séjour des bien heureux; séjour des dieux
   (thơ ca, từ cũ nghĩa cũ) trời, thiên đường
  • humide séjour
   (thơ ca, từ cũ nghĩa cũ) biển
  • noir séjour; sombre séjour; ténébreux séjour
   buồng ngoài (vừa là phòng khách vừa là buồng ăn)
Related search result for "séjour"
Comments and discussion on the word "séjour"