Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se fondre
Jump to user comments
tự động từ
 • chảy ra
  • La cire se fond au feu
   sáp gặp lửa thì chảy ra
 • mềm dịu đi, bùi ngùi
  • Le coeur qui se fond
   tấm lòng bùi ngùi
 • hòa lẫn vào nhau, hợp vào nhau
 • mờ đi, tan biến đi
  • Silhouette qui se fond dans la brume
   hình bóng tan biến đi trong sương mù
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tan
  • Le sucre se fond dans l'eau
   đường tan trong nước
Related search result for "se fondre"
Comments and discussion on the word "se fondre"