Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
grossir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm to ra, làm lớn thêm; phóng đại
  • Ce manteau vous grossit
   áo choàng này làm cho anh trông to ra
  • Le microscope grossit les objets
   kính hiển vi phóng đại các vật
  • Grossir l'affaire
   (nghĩa bóng) phóng đại sự việc
 • tăng
  • Grossir le nombre de volontaires
   tăng số người tự nguyện
nội động từ
 • lớn lên, to lên
  • Cet enfant a grossi
   cậu bé đó đã lớn lên
  • La rivière a grossi
   nước sông to lên
 • tăng lên
  • La somme a grossi
   số tiền đã tăng lên
  • La foule a grossi
   đám đông tăng lên
Related search result for "grossir"
Comments and discussion on the word "grossir"