Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se presser
Jump to user comments
tự động từ
 • vội vàng, nhanh lên
  • Pressez-vous
   các anh nhanh lên
 • chen chúc nhau
  • La foule se presse
   đám đông chen chúc nhau
 • ép mình vào
  • Se presser contre sa mère
   ép mình vào mẹ
Related words
Related search result for "se presser"
Comments and discussion on the word "se presser"