Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sincère
Jump to user comments
tính từ
 • thành thực
  • Homme sincère
   người thành thực
 • chân thành, thành khẩn
  • Repentir sincère
   sự hối hận thành khẩn
 • thật, không giả mạo, không gian lận
  • Election sincère
   bầu cử không gian lận
  • Diplômes sincères
   văn bằng thật
Related search result for "sincère"
Comments and discussion on the word "sincère"