Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
surtout
Jump to user comments
phó từ
 • nhất là
  • Il aime surtout le football
   nó thích nhất là bóng đá
  • Surtout ne dites rien
   nhất là anh đừng nói gì cả
  • surtout que
   (thân mật) nhất là vì
  • Vous pourrez partir, surtout que ce ne sera pas pour longtemps
   anh có thể ra đi nhất là vì không phải là đi lâu
danh từ giống đực
 • áo mặc ngoài
  • Surtout d'homme
   áo mặc ngoài của đàn ông
 • mái che đõ ông
 • khay trang trí bàn tiệc
Related search result for "surtout"
Comments and discussion on the word "surtout"