Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tourmenté
Jump to user comments
tính từ
 • day dứt, bứt rứt, băn khoăn
  • Conscience tourmentée
   lương tâm day dứt
  • Visage tourmenté
   mặt có vẻ băn khoăn
 • sóng gió ba đào
  • Mer tourmentée
   biển nổi sóng, biển động
  • Vie tourmentée
   cuộc đời sóng gió
 • không đều đặn, gồ ghề
 • gò gẫm
  • Style tourmenté
   lời văn gò gẫm
 • rườm rà
  • Dessin tourmenté
   bức vẽ rườm rà
Related words
Related search result for "tourmenté"
Comments and discussion on the word "tourmenté"